Účetnictví

Pojďme se podívat účetnictví trochu za zoubek a ukažme si, že není tak tajemnou oblastí, za kterou bývá někdy mylně považováno. Je jen třeba správně pochopit veškeré pojmy a znát zákonitosti, které musíme dodržovat. Pak už je vše hračka. Téměř…
Jedny ze zcela klíčových pojmů v oblasti účetnictví jsou pojmy jako náklad a výnos, příjem a výdaj. Jejich uvedení v těchto dvojicích není náhodou, jsou to jakési vzájemné protiklady. Většina z nás, i ti účetně nevzdělaní, jistě tyto termíny chápou, pojďme si je však ještě upřesnit.

Náklad, výnos, příjem, výdaj

Náklad, výnos, příjem i výdaj je v účetnictví nutné zcela bez vyjímky zanést vždy pro dané období, jehož se to týká. Dané období je dle účetních zákonů kalendářní rok, či hospodářský rok. Hospodářský rok je rovněž rok, ale nezačíná 1.1. a nekončí 31.12., nýbrž dle potřeb firmy může být například od 1.9. do 31.8. a podobně.