Obec – základní článek

Základním článkem nejen místní samosprávy je zpravidla obec. Ta také na sobě nese odpovědnost za fungování nejen systému svozu odpadů domovních, stavebních, tříděných i jiných, ale samozřejmě také za odpady tekuté. Po převratu se jedním z mála plus nového režimu stala masivní výstavba čističek odpadních vod, odsiřovacích zařízení na továrních komínech, ale také budování obecních kanalizací a přípojek jednotlivých domácností k ní.

Výhody, ale také zodpovědnost

O užitečnosti kanalizačních sítí a čističek jistě není třeba nikoho přesvědčovat. Současně je ale třeba si uvědomit, že tím přibývá obcím i zodpovědnost za údržbu a provozování této sítě. Zákon stanovuje jednoznačně intervaly, ve kterých je třeba provádět pravidelné revize, včetně tlakových zkoušek. Rovněž ui již dříve postavených odpadních stok je nutno provádět pravidelné revize a čištění, případně opravy tak, aby funkčnost celé sítě nebyla ohrožena.